Palliatieve Zorg  thumbnail

Palliatieve Zorg

Published May 07, 24
7 min read

De resultaten van hun onderzoek zijn gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Nature. De bloedtest is gebaseerd op de aanwezigheid van tien zogeheten lipiden of vetten in het bloedplasma. De test geeft volgens de onderzoekers ruim 90 procent zekerheid of iemand binnen drie jaar Alzheimer zal ontwikkelen. palliatieve zorg stervensfase. Ook andere vormen van dementie kunnen worden voorspeldDe test is nog niet geschikt voor toepassing, maar wel zeer veelbelovend. Annemarieke de Jonghe: Studies on circadian rhythm disturbances and melatonin in delirium’. Melatonine kan de periode van acute verwardheid bij ouderen na een ziekenhuisopname verkorten. De Jonghe beschrijft in haar proefschrift het delier, de periode van acute verwardheid waarmee een groot deel van de ouderen kampen die in het ziekenhuis zijn opgenomen voor bijvoorbeeld een gebroken heup.

Het delier is vervelend voor de patiënt en diens naasten, en bovendien vergroot het de kansen op restverschijnselen na de opname, leidt het tot meer dementie en een verhoogde kans op overlijden. Er lijkt een verband tussen delier en een verstoord slaap-waakritme - palliatieve zorg stervensfase. Daarom onderzocht De Jonghe of je de periode van verwardheid kunt voorkomen door mensen die met een heupfractuur worden opgenomen, meteen bij opname ’s avonds een pilletje met melatonine te geven

Het is het signaal voor het lichaam om te gaan slapen. Het aantal gevallen van delier daalde door melatonine niet, wel zag de onderzoeker dat er in de melatoninegroep minder vaak een delier van meer dan twee dagen voorkwam. Twee grote buitenlandse studies naar de effecten van melatonine bij andere, maar eveneens oudere patiëntgroepen, vonden wél een afname van het aantal gevallen van delier.

Met dit geld schaft het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) een nieuwe MRI-scanner aan - palliatieve zorg stervensfase. Het Erasmus MC besteedt het geld aan de exploitatie van twee reeds in gebruik zijnde MRI-scanners. Gezamenlijk wordt er een ICT-infrastructuur voor de analyse van de beelden opgezet. Samen met andere partijen gaan de twee UMC’s de scanners en data-analyse infrastructuur inzetten in bevolkingsstudies

Federatie Palliatieve Zorg

In het Erasmus MC loopt al een bevolkingsstudie die met name gericht is op gezondheidsproblemen die op oudere leeftijd veel voorkomen, zoals hart- en vaatziekten, dementie en gewrichtsslijtage. In deze studie wordt al uitgebreid MRI onderzoek gedaan. In Leiden gaat soortgelijk onderzoek van start zodra de scanner is geïnstalleerd (palliatieve zorg stervensfase). Neuroradioloog prof

Mark van Buchem (LUMC): “De bevolkingsstudie kan onderzoekers onder andere helpen vroege stadia van ziektes te bestuderen om daarmee enerzijds de inzichten te vergroten in de mechanismen die tot die ziektes leiden en anderzijds methodes te ontwikkelen voor de vroege opsporing van ziektes (palliatieve zorg stervensfase). Daarnaast ontstaat er een infrastructuur voor epidemiologisch onderzoek in deze regio

Daarmee kunnen we beelden van de verschillende MRI-scanners op een en dezelfde manier analyseren.” Prof (palliatieve zorg stervensfase).dr. Aad van der Lugt (Erasmus MC). “De data-analyse infrastructuur zorgt er voor dat veel meer informatie uit de radiologische beeldvorming wordt verkregen dan tot nu toe het geval is. Informatie die niet met het blote oog is vast te stellenDe infrastructuur staat aan de basis van nieuwe ontwikkelingen.” De subsidie is goed nieuws voor de Gemeentes Leiden en Rotterdam (palliatieve zorg stervensfase). Het is een mooi resultaat van het samenwerkingsverband Medical Delta waarmee zorginnovaties in Zuid Holland worden gestimuleerd en gerealiseerd. Wethouder Robert Strijk van de gemeente Leiden en wethouder Korrie Louwes (gemeente Rotterdam) onderstrepen het belang van dit resultaat: “De impact van deze honorering op het wetenschappelijk klimaat en de regionale economie is groot

Palliatieve Zorg Betekenis

Met de nieuwe MRI-infrastructuur kan de voorsprong verder worden uitgebouwd. Het medical imaging programma van Medical Delta, met name de expertise en infrastructuur op het gebied van MRI en beeldverwerkingstechnieken, zijn toonaangevend in Nederland en daarbuiten. Het bedrijfsleven profiteert van de scanner en de bijbehorende infrastructuur, omdat deze voor 30 procent opengesteld wordt voor onderzoek in opdracht van een betalende externe partij.

Een stuk erfelijk materiaal op chromosoom 5 stuurt andere genen aan en bepaalt daarmee de kans op een lang leven. Dat schrijven onderzoekers van het LUMC, samen met een Europees onderzoeksteam, in het gerenommeerde tijdschrift Human Molecular Genetics (palliatieve zorg stervensfase). “Dit is een heel nieuwe hoofdschakelaar met een positieve invloed op de menselijke levensduur.” DNA voor langlevendheid gevondenIn deze genetische ouderdomsstudie bleek een DNA-variant op chromosoom 5 significant vaker voor te komen bij 90-plussers dan bij mensen jonger dan 65 jaar

Eline Slagboom, hoogleraar Moleculaire Epidemiologie in het LUMC. De studie is wereldwijd de grootste genetische studie ooit uitgevoerd naar langlevendheid. “We hebben de unieke kans gekregen om het erfelijk materiaal van meer dan 20.000 85-plussers uit 10 Europese landen te vergelijken met ruim 75.000 jongere mensen”, aldus Slagboom. Het gevonden stukje DNA codeert niet voor een eiwit, maar voor RNA dat andere genen aanstuurt.

“Na APOE, een gen dat onder meer de kans op dementie vergroot, is dit de eerste regulator die we kennen met een universeel effect op de levensduur vanaf de middelbare leeftijd. palliatieve zorg stervensfase.” Welke genen worden beïnvloed en in welke weefsels deze regulator tot uiting komt, wordt nu verder onderzocht. Het is al bekend dat de gevonden DNA-variant samengaat met een lagere bloeddruk op middelbare leeftijd

Dat is een heel interessante bevinding. Het benadrukt hoe belangrijk het is om een verhoogde bloeddruk op middelbare leeftijd te vermijden. En het is goed nieuws, want een goede bloeddruk kun je relatief makkelijk bereiken door een gezonde leefstijl en medicatie”, vertelt Slagboom. “Een belangrijke boodschap, want de bloeddruk is slechts bij een derde van de mensen die voor een hoge bloeddruk wordt behandeld goed ingesteld.

Palliatieve Zorg Gedicht

Ageing is een van de profileringsgebieden van het LUMC. Het LUMC-onderzoek richt zich onder andere op de erfelijke eigenschappen die ten grondslag liggen aan opmerkelijke langlevendheid - palliatieve zorg stervensfase. Deze studie werd verricht in het kader van het Netherlands Consortium for Healthy Ageing en het EU-project IDEAL. Roken is slecht voor je hersenfunctieDe onderzoekers bestudeerden de verbanden tussen de hersenfunctie en het ontstaan van hartaanvallen. Er bleek inderdaad een verband te bestaan. Maar wat de onderzoekers ook ontdekten was dat roken de hersenfunctie aantast - palliatieve zorg stervensfase. Proefpersonen van 50 jaar en ouder moesten cognitieve tests doen, zoals het in korte tijd leren van nieuwe woorden

Daaruit bleek dat er een duidelijk verband bestaat tussen de kans op een hartaanval of beroerte en verstandelijk slechter functioneren. Proefpersonen die rookten bleken gemiddeld gezien slechter te scoren bij de tests. palliatieve zorg stervensfase. Ook hebben rokers mogelijk meer kans op dementie. Indicatoren voor vroege stadia van alzheimer zijn mogelijk in bloed te vinden

Patiënten die gedurende het onderzoek alzheimer kregen hadden bij de start bovendien een hogere concentratie clusterine in hun bloed. Jongbloed promoveert op 8 mei. De ziekte van Alzheimer is met 36 miljoen patiënten wereldwijd de meest voorkomende vorm van dementie. De ziekte wordt vaak pas in een laat stadium ontdekt, wanneer de hersenen al flink zijn aangetast.

Wat Kost Palliatieve Zorg

"Hiermee kan onderzoek naar de eerste fasen van alzheimer worden gedaan, wat kan helpen bij het ontwikkelen en testen van behandelingen en medicatie", aldus de promovendus. palliatieve zorg stervensfase. Jongbloed onderzocht of clusterine als indicator voor alzheimer kan worden gebruikt. Dit eiwit is betrokken bij het vormen van eiwitneerslagen buiten de hersencellen, een belangrijk kenmerk van alzheimer

De patiënten die gedurende het onderzoek, dat ongeveer drie jaar duurde, alzheimer ontwikkelden hadden bij aanvang een hogere concentratie clusterine in hun bloed dan patiënten die de ziekte niet kregen. Jongbloed: "Echter, niet iedereen met een hoge concentratie clusterine in het bloed kreeg alzheimer. Daardoor kan dit niet als indicator voor de ziekte worden gebruikt - palliatieve zorg stervensfase." In een vervolgstudie onderzocht Jongbloed een groep van ruim tweehonderd personen die bij de start van het onderzoek nog geen cognitieve beperking hadden

Het feit dat de concentratie in bloed samenhangt met die in hersenvocht geeft hoop dat indicatoren voor alzheimer in het bloed gevonden kunnen worden. "Dit zou de onderzoeken makkelijker maken voor de patiënt. Een buisje bloed is tenslotte veel eenvoudiger af te nemen dan hersenvocht", aldus Jongbloed. Er bestaan duidelijke verschillen in hersenactiviteit tussen oude en relatief jonge alzheimerpatiënten.Toekomstige behandelingen zullen daarom waarschijnlijk verschillend moeten zijn voor deze groepen. palliatieve zorg stervensfase."Het is de eerste keer dat in grote groepen patiënten de verschillen in directe hersenactiviteit per hersengebied zijn onderzocht", vertelt onderzoekster Hanneke de Waal. Zij promoveert op 25 april. Promovenda Hanneke de Waal van VUmc richtte zich tijdens haar onderzoek op hersenactiviteit van alzheimerpatiënten

Latest Posts

Palliatieve Zorg

Published May 07, 24
7 min read

Palliatieve Zorg Kat

Published Apr 19, 24
7 min read

Verschillende Fases Palliatieve Zorg

Published Apr 18, 24
7 min read